• Bad Thoughts 2, Stedelijk Museum Amsterdam, 2014

    Films over de collectie Sanders n.a.v. tentoonstelling van het verzamelaarsechtpaar.